Slow Cabins, een makkelijke bijverdienste op het platteland voor schapen en geitenhouders.

Slow Cabins, een makkelijke bijverdienste op het platteland Heb jij interesse in toeristische verbreding? Dan is het Slow Cabins-hoevetoerismeconcept misschien wel iets voor jou! Recent en mede door corona ontstaan er veel nieuwe initiatieven in het kader van verbreding op land- en tuinbouwbedrijven. Een relatief nieuw initiatief is het Slow Cabins-hoevetoerismeconcept, waarbij zelfvoorzienende kleine houten…

Elektronische oormerken.

‘Beste schapen- en geitenfokker Vanaf 1 juli wijzigt de wetgeving in verband met de identificatie van schapen en geiten en zullen we verplicht worden om elektronische oormerknummers te gebruiken. Iedere Vlaming die een beslagnummer heeft, kreeg hierover een brief van DGZ in  de bus  De regeling voor jonge slachtdieren die kunnen gemerkt worden met ‘blauwe’…

De uitvoeringsverordening AHL 2020/2235 met de modellen van de gezondheidscertificaten.

De  uitvoeringsverordening AHL  2020/2235 met de modellen van de  gezondheidscertificaten, zowel voor de verplaatsing binnen  als voor de binnenkomst in de Unie,  van bepaalde dieren en de producten van dierlijke oorsprong is gepubliceerd in het Publicatieblad en zal in werking treden vanaf 21 april 2021. Hierna vindt u de link naar het document: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2020:442:TOC

Discussieavonden die binnenkort georganiseerd worden in het kader van het project preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers.

Tijdens deze avonden kunnen de deelnemers hun ervaringen uitwisselen en in discussie gaan over o.a. volgende onderwerpen: ·  Wat is bioveiligheid? ·  Waarom vaccineren? ·  Hoe de gezondheidsrisico’s bij aankoop van dieren beperken? ·  Deelnemen aan bestrijdingsprogramma’s: nuttig of niet? ·  Belang van het abortusprotocol? ·  ‘Tips and tricks’  in de preventie van dierziekten U…

Persbericht verplichte bijdragen.

PERSBERICHT   Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten Inning van de verplichte bijdragen voor 2020 Naar jaarlijkse gewoonte worden de komende weken de facturen voor de inning van de verplichte bijdragen aan het Sanitair Fonds verstuurt. In bijlage vindt u een persbericht omtrent de campagne voor 2020.…