De uitvoeringsverordening AHL 2020/2235 met de modellen van de gezondheidscertificaten.

De  uitvoeringsverordening AHL  2020/2235 met de modellen van de  gezondheidscertificaten, zowel voor de verplaatsing binnen  als voor de binnenkomst in de Unie,  van bepaalde dieren en de producten van dierlijke oorsprong is gepubliceerd in het Publicatieblad en zal in werking treden vanaf 21 april 2021. Hierna vindt u de link naar het document: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2020:442:TOC