Lidgeld 2022 + tariefaanpassingen

Lidgeld voor 2022 werd door de Algemene Vergadering van 28/04/2021 vastgelegd op 25 euro. Volgende tariefaanpassingen werden unaniem beslist door de Algemene Vergadering van 28/04/2021. Voor de bijdrage export certificaten vanaf 01/09/2021 zal een bedrag van 8 € (incl. btw) aangerekend worden. Voor onderzoek OSE via KHV zal er 25 € (incl. btw ) aangerekend worden…

Slow Cabins, een makkelijke bijverdienste op het platteland voor schapen en geitenhouders.

Slow Cabins, een makkelijke bijverdienste op het platteland Heb jij interesse in toeristische verbreding? Dan is het Slow Cabins-hoevetoerismeconcept misschien wel iets voor jou! Recent en mede door corona ontstaan er veel nieuwe initiatieven in het kader van verbreding op land- en tuinbouwbedrijven. Een relatief nieuw initiatief is het Slow Cabins-hoevetoerismeconcept, waarbij zelfvoorzienende kleine houten…

Elektronische oormerken.

‘Beste schapen- en geitenfokker Vanaf 1 juli wijzigt de wetgeving in verband met de identificatie van schapen en geiten en zullen we verplicht worden om elektronische oormerknummers te gebruiken. Iedere Vlaming die een beslagnummer heeft, kreeg hierover een brief van DGZ in  de bus  De regeling voor jonge slachtdieren die kunnen gemerkt worden met ‘blauwe’…

De uitvoeringsverordening AHL 2020/2235 met de modellen van de gezondheidscertificaten.

De  uitvoeringsverordening AHL  2020/2235 met de modellen van de  gezondheidscertificaten, zowel voor de verplaatsing binnen  als voor de binnenkomst in de Unie,  van bepaalde dieren en de producten van dierlijke oorsprong is gepubliceerd in het Publicatieblad en zal in werking treden vanaf 21 april 2021. Hierna vindt u de link naar het document: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2020:442:TOC