Genotypering fokrammen

Beslissing van de AV van 08/04/2015: De verplichting op genotypering van fokrammen vervalt voor het dekseizoen 2015, geboorteseizoen 2016 en er wordt ook geen subsidie meer voorzien. Men kan nog wel op vrijwillige basis laten genotyperen. Lastenboek inzake OSE-fokprogramma werd aangepast.

Omzendbrief

Omzendbrief met betrekking tot het toekennen van een statuut verwaarloosbaar of gecontroleerd risico op klassieke scrapie, noodzakelijk in het kader van het handelsverkeer van fokschapen en fokgeiten.

Kostprijs OSE genotype

Navraag bij labo’s naar kostprijs onderzoek OSE-genotype : Arsia :Allée des Artisans 2, 5590 Ciney: 25,37 €. Aanvraagformulier Arsia Progenus: 2 rue des Praules, 5030 Gembloux: 28 €. Aanvraagformulier Progenus Coda: Groeselenberg 99; 1180 Brussel: 37,60 € + dossierkosten.