Beslissing van de AV van 08/04/2015: De verplichting op genotypering van fokrammen vervalt voor het dekseizoen 2015, geboorteseizoen 2016 en er wordt ook geen subsidie meer voorzien. Men kan nog wel op vrijwillige basis laten genotyperen. Lastenboek inzake OSE-fokprogramma werd aangepast.

18.106 reacties