Discussieavonden die binnenkort georganiseerd worden in het kader van het project preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers.

Tijdens deze avonden kunnen de deelnemers hun ervaringen uitwisselen en in discussie gaan over o.a. volgende onderwerpen: ·  Wat is bioveiligheid? ·  Waarom vaccineren? ·  Hoe de gezondheidsrisico’s bij aankoop van dieren beperken? ·  Deelnemen aan bestrijdingsprogramma’s: nuttig of niet? ·  Belang van het abortusprotocol? ·  ‘Tips and tricks’  in de preventie van dierziekten U…

Persbericht verplichte bijdragen.

PERSBERICHT   Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten Inning van de verplichte bijdragen voor 2020 Naar jaarlijkse gewoonte worden de komende weken de facturen voor de inning van de verplichte bijdragen aan het Sanitair Fonds verstuurt. In bijlage vindt u een persbericht omtrent de campagne voor 2020.…

Enquête rond uierontsteking.

Beste KHV-lid, beste fokker, Uierontsteking is een aandoening waar we af en toe mee geconfronteerd worden. Als fokorganisatie zouden we graag zicht krijgen op het belang van uierontsteking bij onze schapen. In samenspraak met de KU Leuven werd een korte enquête opgesteld om informatie te verzamelen. We nodigen u graag uit om hieraan deel te…

Lidgeld 2021 + tariefaanpassing

Lidgeld voor 2021 werd door de Algemene Vergadering van 26/05/2020 vastgelegd op 25 euro. Volgende tariefaanpassing werd unaniem beslist door de Algemene Vergadering van 26/05/2020. Bij registratie van lammeren met geboorte vanaf 01/09/2020 die door het secretariaat in de database dienen ingevoerd te worden zal een forfaitair bedrag van 10 € aangerekend worden + 1 € /lam.