Enquête rond uierontsteking.

Beste KHV-lid, beste fokker, Uierontsteking is een aandoening waar we af en toe mee geconfronteerd worden. Als fokorganisatie zouden we graag zicht krijgen op het belang van uierontsteking bij onze schapen. In samenspraak met de KU Leuven werd een korte enquête opgesteld om informatie te verzamelen. We nodigen u graag uit om hieraan deel te…

Lidgeld 2021 + tariefaanpassing

Lidgeld voor 2021 werd door de Algemene Vergadering van 26/05/2020 vastgelegd op 25 euro. Volgende tariefaanpassing werd unaniem beslist door de Algemene Vergadering van 26/05/2020. Bij registratie van lammeren met geboorte vanaf 01/09/2020 die door het secretariaat in de database dienen ingevoerd te worden zal een forfaitair bedrag van 10 € aangerekend worden + 1 € /lam.