Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW

Home

Home Vorige Algemene Vergadering Raad van Bestuur Secretariaat Rascommissies Werkgroepen Vertegenwoordigingen Verkiezingen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Kleine Herkauwers Vlaanderen bestaat uit maximaal 12 stemgerechtigde leden, zijnde 3 leden per beleidsdomein, en wordt verkozen door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering en daar uitvolgend de Raad van Bestuur wordt vierjaarlijks verkozen/hersamengesteld. Voor de huidige termijn 2014-2018 bestaat de Raad van Bestuur uit 8 stemgerechtigde leden, daar voor het beleidsdomein ‘Houderij Geiten & Melkschapen’ geen plaats werd ingevuld en voor het beleidsdomein ‘Fokkerij Geiten & Melkschapen’ 1 plaats niet ingevuld werd. De Raad van Bestuur verkoos in 2014 onder z’n leden de heer Frans Vanackere als voorzitter en de heer Jean Bollen als ondervoorzitter.

In de Raad van Bestuur zetelt naast de stemgerechtigde leden ook 2 niet stemgerechtigde leden, enerzijds een vertegenwoordiger van Vlaamse Overheid, op heden is dit Hanne Geenen van de Administratie, en anderzijds de secretaris van de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen, op heden Marc Lauwerysen.

De volgende verkiezing van de Raad van Bestuur vindt plaats in 2018, volgend op de samenstelling van de nieuwe Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de operationele werking van de vereniging en neemt de beslissingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de taken van de vereniging. De Raad van Bestuur komt trimestrieel samen op uitnodiging van de voorzitter of op vraag van de leden van de Raad van Bestuur.

De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur vindt u HIER.

Verslagen van de Raad van Bestuur.

Hieronder kan je doorklikken naar een samenvattend en goedgekeurd verslag van de RVB.

Verslag RVB 13/01/2016
Verslag RVB 04/11/2015
Verslag RVB 25/03/2015
Verslag RVB 07/01/2015
Verslag RVB 05/11/2014
Verslag RVB 12/09/2014
Verslag RVB 14/05/2014
Verslag RVB 06/03/2014
Verslag RVB 16/01/2014
Verslag RVB 14/11/2013
Verslag RVB 10/10/2013
Verslag RVB 18/07/2013
Verslag RVB 11/04/2013
Verslag RVB 14/03/2013
Verslag RVB 30/01/2013
Verslag RVB 29/11/2012
Verslag RVB 11/10/2012
Verslag RVB 21/06/2012
Verslag RVB 10/05/2012
Verslag RVB 21/03/2012

 

 

 

Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW
Van Thorenburghlaan 20-9860 Scheldewindeke
Tel:09/362.12.87 Fax:09/362.13.05 BTW: BE-0865.752.417
KBC: 734-0124227-76
Webmaster: Marc Lauwerysen ; marc@khv.be