Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW

Home

Home Doel Organisatie Lid worden Rassen Reglementen Fokprogramma's Rapporten Kalender Prijskampen Zoekertjes Formulieren Archief Links Contact KHV-Online Database

Doel van de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen

Meer dan vijftig jaar waren de Nationale Vereniging van Kwekers van Vleesschapen vzw en de Nationale Vereniging van Fokkers van Melkgeiten en Melkschapen vzw, met daarbij de verschillende Provinciale Verenigingen, de enige verenigingen in België, erkend door het Federale Ministerie van Landbouw, bevoegd voor het bijhouden van de stamboeken van de vleesschapen-, melkgeiten- en melkschapenrassen. Enkele jaren terug werd ook de vzw Steunpunt Levend Erfgoed door de Federale overheid erkend voor het bijhouden van de stamboeken van enkele inheemse zeldzame rassen.

Als gevolg van de regionalisering van het Federale Ministerie van Landbouw werden de regio’s bevoegd voor o.a. de fokkerijmaterie. De Vlaamse overheid opteerde ervoor om de fokkerij én de houderij van zowel vleesschapen, geiten als melkschapen samen te brengen in één vereniging, zijnde Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw.

Zo werd op 1 juni 2004 de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen, kortweg KHV opgericht. De oprichtingsakte vindt u HIER.

Het pasgeboren kind kreeg een stevige opdracht mee. De doelstellingen van KHV beslaan niet minder dan 20 punten en zijn niet limitatief,.
De doelstellingen van K.H.V. vzw omvatten alle aspecten betreffende de fokkerij en de houderij van kleine herkauwers, en onder meer:

 1. het instellen en bijhouden van de stamboeken van de verschillende rassen van kleine herkauwers,
 2. het instellen van een centrale databank voor kleine herkauwers,
 3. het uitvoeren en controleren van alle praktische handelingen met betrekking tot de fokreglementen,
 4. het bewaren van genetisch potentieel door het aanleggen van embryo- en spermabanken,
 5. de bundeling van alle beschikbare fokkerijexpertise,
 6. het uitwerken en uitvoeren van fokprogramma’s en andere specifieke programma’s,
 7. het oprichten van zootechnische-, rassen-, en andere commissies,
 8. de verbetering van het genetische potentieel van de schapen- en geitenrassen,
 9. het organiseren van prestatiecontroles,
 10. het uitwerken en verspreiden van methoden om de rendabiliteit van de schapen- en geitenhouderij te verbeteren,
 11. het vergroten van het maatschappelijke draagvlak van de productie van schapen en geiten,
 12. het afstemmen van de fokkerij op de behoeften van de houderij,
 13. de verdediging van de belangen van de fokkers en de houders en van de sector in het algemeen,
 14. de studie van de problemen die de fokkerij en het houden van kleine herkauwers aanbelangen,
 15. het ondernemen van acties om de afzet van schapenvlees, schapenmelk, schapenkaas, wol, geitenmelk, geitenkaas en geitenvlees te bevorderen,
 16. het bevorderen van de afzet van hoogwaardig fokmateriaal in binnen- en buitenland,
 17. de verspreiding van een informatieblad,
 18. de promotie voor het houden en fokken van schapen- en geitenrassen,
 19. het bekend maken van het kwaliteitsbeleid bij de fokkers,
 20. gesprekspartner zijn met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Federale Overheid betreffende materies die te maken hebben met kleine herkauwers.

n de praktijk komt het erop neer dat de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen de door de Vlaamse overheid erkende vereniging voor het bijhouden van de stamboeken van de erkende stamboekrassen. Naast het fokkerijluik van de werking dient de vereniging zich ook in te zetten voor de houderij en een beleid te voeren ter ondersteuning van de houderij.

Tot en met eind augustus 2005 besteedde Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw de uitvoering van de opdrachten uit aan de respectievelijke Nationale Verenigingen die op dat ogenblik enkel nog bestonden uit de Vlaamse verenigingen. Sedert 1 september 2005 is de werking van KHV operationeel.

 

Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW
Van Thorenburghlaan 20-9860 Scheldewindeke
Tel:09/362.12.87 Fax:09/362.13.05 BTW: BE-0865.752.417
KBC: 734-0124227-76
Webmaster: Marc Lauwerysen ; marc@khv.be