Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW

Home

Home Vorige Algemene Vergadering Raad van Bestuur Secretariaat Rascommissies Werkgroepen Vertegenwoordigingen Verkiezingen

Algemene Vergadering

Alle stemgerechtigde leden (dit zijn leden die actief zijn binnen één van de vier beleidsdomeinen : schapenfokkerij, schapenhouderij, geitenfokkerij en geitenhouderij) kiezen om de vier jaar hun vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering van Kleine Herkauwers Vlaanderen bestaat uit in totaal 20 leden, telkens 5 leden per beleidsdomein (voor de termijn 2014-2018 bestaat de Algemene Vergadering slechts uit 12 leden, daar voor het beleidsdomein ‘Houderij Geiten & Melkschapen’ geen kandidaten waren en voor het beleidsdomein 'Fokkerij Geiten & Melkschapen' slechts twee leden aangeduid werden.

De volgende samenstelling van de Algemene Vergadering vindt plaats in 2018.
De taak van de Algemene Vergadering bestaat erin de bestuurders te verkiezen en eventueel af te zetten, de statuten desgevallend aan te passen of uit te breiden, het beleid van de Raad van Bestuur te controleren en jaarlijks de financiële rekeningen te beoordelen. Voor de controle van de rekeningen wordt door de Algemene Vergadering een ‘Controleur der rekeningen’ aangesteld onder de leden van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering vergadert één maal per jaar in een gewone Algemene Vergadering, maar kan desgewenst meerdere malen per jaar samen komen als Buitengewone Algemene Vergadering op vraag van de Raad van Bestuur of van de leden van de Algemene Vergadering.

De verkiezingsuitslag 2014 van de Algemene Vergadering vindt u HIER.

De huidige samenstelling van de Algemene Vergadering vindt u HIER.

Verslagen van de Algemene Vergadering.

Verslag AV 08/04/2015
Verslag BAV 06/03/2014
Verslag AV 25/02/2014
Verslag AV 11/04/2013
Verslag BAV 29/05/2012
Verslag AV 19/04/2012

:

 

 

Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW
Van Thorenburghlaan 20-9860 Scheldewindeke
Tel:09/362.12.87 Fax:09/362.13.05 BTW: BE-0865.752.417
KBC: 734-0124227-76
Webmaster: Marc Lauwerysen ; marc@khv.be