Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW

Home

Home Vorige Afstammingscontrole OSE Keuringen

Afstammingscontrole

Jaarlijks legt de Vlaamse Overheid KHV op (als één van de voorwaarden binnen ons subsidieprogramma) om een percentage van de geregistreerde lammeren te controleren op afstamming (= DNA vergelijking van de bloedstalen van het betreffende lam en de respectievelijke vader en moeder). De analyse van de staalnames gebeurt door het labo Arsia in Bergen.

Willekeurig worden aldus bedrijven aangeduid.

KHV voert de controles uit of besteed deze uit aan de provinciale verenigingen. Zij zullen de fokker contacteren om een datum af te spreken waarop de controle kan plaatsvinden. Het te controleren lam zal op ogenblik van bezoek door de staalnemer geselecteerd worden.  De bloedname gebeurt via een bloedprik.

Belangrijk om weten is dat conform het huishoudelijk reglement :

-   Een DNA controle weigeren kan tot gevolg hebben dat alle bij deze fokker geboren lammeren van het lopende geboorteseizoen geschrapt worden uit het stamboek.

-   Indien de afstamming (vergelijkende test tussen lam-vader-moeder ;lam-vader; lam-moeder) niet klopt, kan een tegenexpertise uitgevoerd worden (op kosten van de betreffende fokker) of kan ervoor geopteerd worden het betreffende lam (en de bijhorende volle broers/zusters) te schrappen uit het stamboek. Bovendien kan de Raad van Bestuur van KHV vzw in dat geval beslissen om ook andere afstammingen op het bedrijf te testen .

-   KHV kan op eigen kosten een vergelijkende test tussen lam-moeder of lam-vader uitvoeren.

-   Het is dus van uitermate groot belang dat de afstammingscontrole zo correct mogelijk verloopt!!!

Formulier DNA Controle 2017

Technisch Reglement DNA Controle 2017

Indien de fokker ook van andere dieren (niet deel uitmakend van de DNA controle) een genotypering wenst, dan dient men een afzonderlijk formulier ‘Genotypering 2014’ in te vullen en te laten ondertekenen. Opgelet, deze afzonderlijke genotyperingen kosten 22,0 euro (omdat hier de kostprijs van het materiaal bijkomt)!

Formulier Genotypering 2017

 

Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW
Van Thorenburghlaan 20-9860 Scheldewindeke
Tel:09/362.12.87 Fax:09/362.13.05 BTW: BE-0865.752.417
KBC: 734-0124227-76
Webmaster: Marc Lauwerysen ; marc@khv.be